Taksipalvelu J.Liuski ajaa kaikenikäisten sote-kyydit turvallisesti palveluun sopivalla kalustolla. Kuljettajat ovat tottuneita avustamaan asiakkaita kaikissa tilanteissa kotiovelta päämäärään ja takaisin. Pidempikin matka taittuu mukavasti – ovathan kuljettajat luotettavia ja mukavia. Heillä on työssään vaitiolovelvollisuus, eikä asiakkaiden asioista huudella kylillä.

Ohjeet sote-kyydin tilaamiseen Taksi Helsingin kautta löydät tästä linkistä.

Ikääntyneiden kuntalaisten on mahdollista hakea sosiaalihuoltolain mukaista kuljetuspalvelua.

Vaikeavammaiset kuntalaiset voivat hakea kuljetuspalvelua vammaispalvelusta.

Kuljetuspalvelujen tavoitteena on edistää vaikeavammaisten henkilöiden edellytyksiä elää ja toimia muiden kanssa yhdenvertaisina järjestämällä heille kuljetuspalveluja taksilla tai invataksilla.

Kuljetuspalveluun on oikeus henkilöllä, jolla on sairauden tai vamman vuoksi pitkäaikaisesti (yli vuosi) erityisiä vaikeuksia liikkumisessa, ja joka ei voi käyttää julkisia joukkoliikennevälineitä ilman kohtuuttomia vaikeuksia.

Työssä käymistä tai opiskelua varten kuljetuspalveluna myönnetään tarpeellinen määrä matkoja tavanomaisella työssäkäynti- tai opiskelualueella. Asiointi- ja virkistysmatkoja myönnetään yleensä 18 yhdensuuntaista matkaa kuukaudessa Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymän alueella sekä asiakkaan asuinkunnan naapurikuntien alueella. Alue, jolla kuljetuspalvelua voi käyttää, riippuu asiakkaan asuinkunnasta.

Jos asiakas haluaa käyttää vakiotaksia, hänen on etukäteen haettava vakiotaksin käyttöoikeutta vammaispalveluista. Vakiotaksin käyttöoikeuden myöntämisen edellytyksenä on, että kuljetuspalvelun käyttö ei ole vamman tai sairauden takia mahdollista ilman vakiotaksia. Vakiotaksikuljettaja voi tilata kuljetuksen asiakkaan puolesta kuljetuspalvelukeskukselta eli asiakas voi sopia kuljetuksen suoraan vakiotaksikuljettajan kanssa